Pro přístup do složky "V.O. 17.10.2021 - NOVÁ VES N.N." musíte zadat heslo.
Nápověda k heslu: PŘÍJMENÍ PANA STAROSTY VELKÝM PÍSMEM