Pro přístup do složky "V.O. 11.11.2021 - STRÁŽ N.N." musíte zadat heslo.
Nápověda k heslu: ZKRATKA AKCE VELKÝN PÍSMEM