Pro přístup do složky "PŘEDÁVÁNÍ MV 18.6.2020" musíte zadat heslo.
Nápověda k heslu: PMV + DATUM